Firmaet


KVALITET – SIKKERHET OG SERVICE ..er hva vi tilbyr alle våre kunder.

Vi hos Schløsser Møller tilstreber til enhver tid å kunne levere et kvalitetsprodukt fra den første telefonkontakt til ferdig levert produkt, enten det skal være en ren standard eller spesialløsning.

Vi vil at våre kunder skal trives hos oss, og er innstilt på å gjøre kuldeentreprenørenes hverdag litt lettere.

Schløsser Møller Kulde AS ble grunnlagt i 1933, og er en av Norges største kuldegrossister. Firmaet er landsdekkende med hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Drammen, Bergen og Trondheim, og har i dag 29 ansatte.

Som totalleverandørmarkedsfører og leverer vi kuldekomponenter og tjenester med høy kvalitet til den norske kuldebransjen. Vi leverer alt fra små husholdningskomponenter til større industriprodukter.

Vi representerer ledende produsenter som Bitzer, Maneurop, L’Unite Hermetique, Helpman (Alfa Laval), AIA, Danfoss, Johnson Controls, Alco Controls, Carel, Mitsubishi varmepumper, Technibel, Honeywell etc.

Historie


Firmaet er i dag en av Norges ledende kulde og klima grossister med hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Bergen, Drammen og Trondheim.

SMK har i dag 29 ansatte.

Beijer Ref Gruppen


Beijer Ref utgjør omtrent tre firedeler av G & L Beijer ABs samlede virksomhet, og er Europas største kuldegrossistkonsern med en konkurransekraftig base for fortsatt ekspansjon. Forretnings-området deles inn i tre virksomhetsgrener; grossistvirksomhet, luftkondisjonering samt produsering.

Leverandører


SMK fører i dag varer fra kjente nasjonale og internasjonale produsenter.

 • Bitzer International

  Tysk produsent av kompressorer, aggregater og trykkbeholdere. Åpne, semihermetiske og skruekompressorer. Vannkjølte kondensatorer, oljekjølere og væsketanker.

 • Mitsubishi Heavy Industries

  Japansk produsent av air condition, varmepumper og andre klimaprodukter. Vi har tatt over agenturet og er Mitsubishi Heavy Industries representant i Norge.

 • Asarums Industri (AIA)

  Svensk produsent av varmevekslere. Fordampere, luftkjølere, kondensatorer, platevekslere, tørrkjølere mm. Eies av G&L Beijer AB og inngår i Beijer-gruppen.

 • Carel

  Italiensk produsent av elektronikk. Termostater for kjøl og frys. Regulatorer / trinnkoblere for kompressorer og vifter. Hardware og software for temperaturovervåking / sentral driftskontroll.

 • Danfoss

  Automatikk og elektronikk til kjøl og frys og air condition-anlegg. Filtre, seglass, avstengningsventiler og tilbakeslagsventiler. Kompressorer og aggregater.

 • Alfa Laval

  Svensk, verdens største produsent av varmevekslere. Fordampere og luftkjølte kondensatorer. Væskekjølere og vannkjølte kondensatorer.

 • Technibel Climatiation

  Fransk produsent av varmepumper og klimaprodukter.

 • Johnson Controls

  Automatikk og elektronikk til kjøl, frys og air condition-anlegg. Vannventiler, motorventiler og strømningsvakter.

 • Tecumseh L’unite Hermetique

  Fransk produsent av hermetiske kompressorer og aggregater.

 • Alco Controls

  Termiske ekspansjonsventiler, 3-veis / 4-veis ventiler. Filterhus (sug) og innsatser, seglass. Kondensatortrykkregulatorer.

 • B/S Elcontrol AB

  Svensk el-tavlebygger. 15 års erfaring med tavler for kjøle- og fryseapplikasjoner. Bygger bl.a. standard 3-fase elskap for SMK AS.

 • Armacell

  Produsent av isolasjon. Armaflex cellegummi (rørisolasjon og plater). Lim, tape og annet tilbehør.

 • Henry Technologies

  Sikkerhetsventiler, stoppventiler. Filtre og seglass. Oljeutskillere og oljekontrollsystem AC&R.

 • Stiftelsen Returgass (SRG)

  Er et norsk mottakssystem for brukte kuldemedier. Stiftelsen ble etablert i 1990.

 • Aspen Pumps

  Britisk produsent av kondensatvannpumper.

Stilling ledig


Vi har for tiden ingen ledige stillinger.