Til våre kunder

Ledelsen i Schløsser Møller Kulde vedtok 12. mars 2020 en rekke strakstiltak for å minimere risikoen for smitte av koronaviruset. Strakstiltakene er gjort som «føre-var-prinsippet», for å redusere smitterisiko for kunder, familie, venner og ansatte. Vi legger ikke skjul på at dette er ukjent farvann for oss og det kan gå mot tøffere tider. Vi er avhengige av å jobbe på lag, samt legge inn en ekstraordinær innsats for å forebygge smitte.

Noen tenker at dette viruset ikke er noe å bekymre seg for, mens andre har andre tanker. Som medmenneske ønsker vi at du tenker på hva viruset kan gjøre med de som er eldre, syke eller har nedsatt immunforsvar. Vi har alle et felles ansvar for å forebygge smitte!

Vi har også et behov for å ta vare på driften, så godt det lar seg gjøre. Tiden framover blir utfordrende, og derfor har vi gjort noen grep i forhold til organisasjonen.

En del av de ansatte hos Schløsser Møller Kulde har nå hjemmekontor, slik at vi sikrer driften framover Skulle en person bli smittet og bli satt i karantene, må vi regne med at andre tilstedeværende kolleger blir det samme. Derfor vil ansatte med hjemmekontor kunne steppe inn. Dette innebærer midlertidige endringer i forhold til dagens drift, som vil kunne gi utslag i lengere responstider enn normalt. En annen usikkerhetsfaktor er våre utenlandske leverandører. Vi får i dag varer som normalt, men hva som vil skje fremover er vanskelig for oss å forutsi nå.

Vi ber om forståelse for en noe nedskalert drift i disse krevende tider.