Støtte til Leger uten Grenser

Kjære kunder!

I år som i fjor støtter vi Leger uten Grenser for den utrolige jobben de gjør. Dette gjøres istedenfor å sende julekort til våre kunder.