Prisøkning fra 01.01.21

SMK vil fra og med 1.januar 2021 øke de generelle prisene med 5-7%.

Når det gjelder kuldemedieavgiften så er det lagt inn 8,6% økning i statsbudsjettet.