Nedjustering av priser

Etter en turbulent vår har den Norske kronen gradvis styrket seg.
Dette gjør at vi velger å redusere våre listepriser vesentlig.

Kronekursen er fortsatt ustabil, så vi vil sende ut nye listepriser i juli med virkning fra 1 august.