Prisøkning f.o.m. 24. mars 2020

Som følge av Korona pandemien har oljeprisen og kronekursen kollapset fullstendig. Dette er utenfor vår kontroll (force majeure) og vi er ikke i stand til å opprettholde avtaleforpliktelser i forhold til priser og varslingsfrister.

Vi ser oss nødt til å endre våre priser med 15% fra og med 24.mars 2020.

Dette beklager vi på det sterkeste.