Prisendringer på grunn av svak kronekurs

Med bakgrunn i et svært turbulent marked og en stigende Eurokurs er vi dessverre nødt til å justere våre priser med 5-10% fra og med 15.april 2020.

Vi kommer tilbake med en eksakt prisøkning i forkant av denne dato. Dette i håp om at prisøkningen ikke blir høyere enn nødvendig.