Prisjustering

Med bakgrunn i økte priser fra våre underleverandører samt svekket norsk krone, vil SMK justere sine priser gjeldene fra og med 1.jan 2020.

Unntakene er CO2, K-65 rør/fittings og standard rør/fittings. Der er prisene uendret. Kuldemedium er på vei ned.

Prislister oversendes ved forespørsel.