Ny Telefonløsning

Hei alle sammen!

Vi i Schløsser Møller Kulde har gått over til en ny mobil telefoniløsning.

De direkte fasttelefonnumrene er fra 12.06.18 ute av drift med unntak av sentralbordet og avdelingskontorene. De som ringer de gamle direktenumrene vil få beskjed om at nummeret ikke er i bruk, og de vil få oppgitt riktig mobilnummer.

I tillegg er det innført en telefonsløyfe med valgalternativer, slik at den som ringer inn kommer raskere til rette vedkommende hos SMK!

Sentralbord: 23 37 93 00
Avd. Bergen: 55 27 31 00
Avd. Trondheim: 73 84 35 00
Avd. Drammen: 32 25 44 00

Du kan også kontakte din kontaktperson hos SMK direkte, se www.smk.as/kontakt