Kuldemedieprisene fortsetter å øke

Nye kuldemediepriser gjeldende fra og med 1.februar 2018.
Prisliste kan fås ved henvendelse til SMK – post@smk.as / 23 37 93 00