Prisen på kuldemedie øker nok en gang.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE VÅRE KUNDER!

Dessverre er vi nødt til å øke prisen på kuldemedie nok en gang.
Prisliste kan fås ved henvendelse til SMK – post@smk.as / 23 37 93 00