Prisøkning 2017

Schløsser Møller Kulde AS vil med virkning fra og med 01.02.2017 øke sine generelle priser med 0-3%.
På kuldemedier forventes en høyere prisøkning.

Bakgrunn for dette er økte priser fra våres underleverandører.

MRK:
Det er også en økning av den statlige F-gass avgiften på 17,5%